Ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn năm 2019

Ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn năm 2019

Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng Đội, Phòng GDĐT Huyện Krông Pắc  về việc hướng dẫn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm 2019. Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp nhà trường, Chi đoàn, Liên đội trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức ngày hội “Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn” Trong ngày Hội 88 năm xây [...]