Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học bậc THCS năm học 2021-2022

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học bậc THCS năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2021-2022 của Phòng GDĐT huyện Krông Pắc. Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quán triệt phổ biến đến toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường hưởng ứng tham gia cuộc thi theo kế hoạch của huyện trong thời gian nghỉ hè đến ngày 15/9/2021. Thông qua các hình [...]
Ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn năm 2019

Ngày Hội “Tiến bước lên Đoàn năm 2019

Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn của Hội đồng Đội, Phòng GDĐT Huyện Krông Pắc  về việc hướng dẫn tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên đoàn năm 2019. Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp nhà trường, Chi đoàn, Liên đội trường THCS Hoàng Văn Thụ tổ chức ngày hội “Thiếu nhi tiến bước lên Đoàn” Trong ngày Hội 88 năm xây [...]
Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học bậc THCS năm học 2021-2022

Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học bậc THCS năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS năm học 2021-2022 của Phòng GDĐT huyện Krông Pắc. Trường THCS Hoàng Văn Thụ, quán triệt phổ biến đến toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường hưởng ứng tham gia cuộc thi theo kế hoạch của huyện trong thời gian nghỉ hè đến ngày 15/9/2021. Thông qua các hình [...]